Équipe commerciale pour l'Allemagn

Bernd Rückert
Vertriebsleiter  
Bernd Rückert

Dipl. Ing. (FH)
Tel. +49 (0)7707 159-19
Fax +49 (0)7707 159-80
bernd.rueckert@foehrenbach.com
Horst Oster
Directeur des ventes - projets 
Horst Oster

Dipl. Ing. (FH)
Tél. +49 (0)7707 159-14
Fax +49 (0)7707 159-80
horst.oster@foehrenbach.com
Michael Koch
Vertriebsgebietsleiter 
Michael Koch

Dipl.-Wirtschafts-Ing. (FH)
Tel. +49 (0)7707 159-15
Fax +49 (0)7707 159-80
michael.koch@foehrenbach.com
Hermann Günter
Service interne de ventes
Hermann Günter
Industriemeister
Tél. +49 (0)7707 159-13
Fax +49 (0)7707 159-80
hermann.guenter@foehrenbach.com
Sabrina Greif
Traitement des commandes
Sabrina Greif

Tél. + 49 (0) 7707 159-16
Fax + 49 (0) 7707 159-80
sabrina.greif@foehrenbach.com
Brigitte Vollmer Ludt
Traitement des commandes
Brigitte Vollmer-Ludt

Tél. +49 (0)7707 159-11
Fax +49 (0)7707 159-80
brigitte.vollmer-ludt@foehrenbach.com
 Linda Kerler
Traitement des commandes
Linda Kerler

Tel. +49 (0)7707 159-12
Fax +49 (0)7707 159-80
linda.kerler@foehrenbach.com
Vertriebsleiter   Bernd Rückert Dipl. Ing. (FH) Tel. +49 (0)7707 159-19 Fax +49 (0)7707 159-80 bernd.rueckert@foehrenbach.com Directeur des ventes - projets  Horst Oster... mehr erfahren »
Fenster schließen
Équipe commerciale pour l'Allemagn
Bernd Rückert
Vertriebsleiter  
Bernd Rückert

Dipl. Ing. (FH)
Tel. +49 (0)7707 159-19
Fax +49 (0)7707 159-80
bernd.rueckert@foehrenbach.com
Horst Oster
Directeur des ventes - projets 
Horst Oster

Dipl. Ing. (FH)
Tél. +49 (0)7707 159-14
Fax +49 (0)7707 159-80
horst.oster@foehrenbach.com
Michael Koch
Vertriebsgebietsleiter 
Michael Koch

Dipl.-Wirtschafts-Ing. (FH)
Tel. +49 (0)7707 159-15
Fax +49 (0)7707 159-80
michael.koch@foehrenbach.com
Hermann Günter
Service interne de ventes
Hermann Günter
Industriemeister
Tél. +49 (0)7707 159-13
Fax +49 (0)7707 159-80
hermann.guenter@foehrenbach.com
Sabrina Greif
Traitement des commandes
Sabrina Greif

Tél. + 49 (0) 7707 159-16
Fax + 49 (0) 7707 159-80
sabrina.greif@foehrenbach.com
Brigitte Vollmer Ludt
Traitement des commandes
Brigitte Vollmer-Ludt

Tél. +49 (0)7707 159-11
Fax +49 (0)7707 159-80
brigitte.vollmer-ludt@foehrenbach.com
 Linda Kerler
Traitement des commandes
Linda Kerler

Tel. +49 (0)7707 159-12
Fax +49 (0)7707 159-80
linda.kerler@foehrenbach.com
vue en dernier